117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Drago Mazić - 2019/270138

Dana 28.12.2023. u 10:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Drago Mazić, broj indeksa 2019/270138, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sigurnost Cloud servisa".

Odbrana diplomskog rada - Bojan Zdelar - 2019/270983

Dana 08.12.2023. u 10:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Bojan Zdelar, broj indeksa 2019/270983, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifikacija i implementacija sistema za generisanje programskog koda na osnovu modela".

Univerzitet Singidunum © 2024