117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Stefan Caković - 2018370049

Dana 21.02.2023. u 15:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Caković, broj indeksa 2018370049, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zastupljenost i senzorski kvalitet meda u ishrani".

Univerzitet Singidunum © 2024