117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Čokorilo - 2017270512

Dana 10.03.2023. u 10:00, u prostoriji A-301, na III spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vladimir Čokorilo, broj indeksa 2017270512, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Geolocation Game".

Odbrana diplomskog rada - Nataša Pažin - 2019/370557

Dana 22.03.2023. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Nataša Pažin, broj indeksa 2019/370557, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološki šokovi u turizmu".

Odbrana diplomskog rada - Vladan Vidaković - 2015/270424

Dana 16.03.2023. u 15:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vladan Vidaković, broj indeksa 2015/270424, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izrada veb trgovine u Wordpress okruženju".

Univerzitet Singidunum © 2024