117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nevena Stepanov - 2017/370243

Dana 28.04.2023. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Nevena Stepanov, broj indeksa 2017/370243, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sinergija dunavskog regiona i kulturnog turizma u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Ružica Bilanović - 2016/271015

Dana 19.04.2023. u 13:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ružica Bilanović, broj indeksa 2016/271015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena GDPR-a u informacioniom sistemu visokoškolskih ustanova".

Odbrana diplomskog rada - Bojan Pavlović - 2018/270023

Dana 11.04.2023. u 11:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Bojan Pavlović, broj indeksa 2018/270023, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dizajn veb sajta "Culture shock Novi Sad"".

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Gočanin - 2016/270438

Dana 06.04.2023. u 15:15, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Gočanin, broj indeksa 2016/270438, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Internet marketing analiza na primeru kompanije Apple".

Univerzitet Singidunum © 2024