117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Bogdan Teofanović - 2017/270475

Dana 14.06.2023. u 12:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Bogdan Teofanović, broj indeksa 2017/270475, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Butler - HoReCa menadžment sistem".

Odbrana diplomskog rada - Tatjana Kotur - 2018/370110

Dana 14.06.2023. u 10:43, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Tatjana Kotur, broj indeksa 2018/370110, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ključni izazovi u procesu zapošljavanja u hotelijerstvu".

Odbrana diplomskog rada - Igor Volaš - 2017/270066

Dana 12.06.2023. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Igor Volaš, broj indeksa 2017/270066, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "SQL injeksija".

Univerzitet Singidunum © 2024