117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Pap - 2018/271363

Dana 28.07.2023. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Pap, broj indeksa 2018/271363, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kriptovalute".

Odbrana diplomskog rada - Mateja Bartok - 2018/202070

Dana 04.07.2023. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Mateja Bartok, broj indeksa 2018/202070, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Implementacija i primena "Microsoft Endpoint Configuration Managmemt" alata u infrastrukturi".

Univerzitet Singidunum © 2024