117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tamara Davidović - 2019/270996

Dana 04.08.2023. u 11:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Tamara Davidović, broj indeksa 2019/270996, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj i implementacija Web aplikacije za rukometne sudije u Rukometnom savezu Srbije".

Odbrana diplomskog rada - Milica Frljanović - 2019/370018

Dana 30.08.2023. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Frljanović, broj indeksa 2019/370018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motivacija turista u kulturnom turizmu na primeru Sremskih Karlovaca".

Univerzitet Singidunum © 2024