117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jovan Đorđević - 2020/370498

Dana 28.09.2023. u 13:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Jovan Đorđević, broj indeksa 2020/370498, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj dodatih aditiva na senzorski kvalitet poslastičarskih proizvoda".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Radovanović - 2019370519

Dana 12.09.2023. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Katarina Radovanović, broj indeksa 2019370519, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Deklarisanje nutritivnih alergena u ponudi jela restorana "Ambasador"u Kragujevcu".

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Katava - 2019270089

Dana 04.09.2023. u 14:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nemanja Katava, broj indeksa 2019270089, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija onlajn trgovine Frontend".

Odbrana diplomskog rada - Predrag Radak - 2019270487

Dana 04.09.2023. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Predrag Radak, broj indeksa 2019270487, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija onlajn trgovine -Bekend".

Odbrana diplomskog rada - Filip Carić - 2018270291

Dana 04.09.2023. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Filip Carić, broj indeksa 2018270291, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza eTrgovine na društvenim mrežama i primer kreiranja poslovne stranice".

Odbrana diplomskog rada - Milica Rackov - 2022370471

Dana 13.09.2023. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Rackov, broj indeksa 2022370471, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga države u razvoju turizma-uloga Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Odbrana diplomskog rada - Andrea Gnjatović - 2018270184

Dana 05.09.2023. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Andrea Gnjatović, broj indeksa 2018270184, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društvene mreže studija slučaja brenda Nike".

Univerzitet Singidunum © 2024