117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Dostanić - 2019/270688

Dana 25.01.2024. u 12:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Dostanić, broj indeksa 2019/270688, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategija online marketinga".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Radojković - 2019/271474

Dana 25.01.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Radojković, broj indeksa 2019/271474, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i prevencija napada na veb aplikacije".

Univerzitet Singidunum © 2024