117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vanja Krstonošić - 2017270826

Dana 13.03.2024. u 09:30, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vanja Krstonošić, broj indeksa 2017270826, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza otvorenih podataka Republike Srbije, zemalja okruženja kao i primena otvorenih podataka na međunarodnom nivou".

Odbrana diplomskog rada - Ljiljana Novčić - 2020370684

Dana 05.03.2024. u 15:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ljiljana Novčić, broj indeksa 2020370684, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj ambijenta na goste restorana".

Odbrana diplomskog rada - Vujoš Petrović - 2016270365

Dana 07.03.2024. u 10:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vujoš Petrović, broj indeksa 2016270365, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Softver za poluautomatsko označavanje podataka".

Univerzitet Singidunum © 2024