117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Marija Nikolić - 2020271681

Dana 23.05.2024. u 09:15, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Marija Nikolić, broj indeksa 2020271681, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategije online marketinga: uspostavljanje odnosa sa kupcima i zadržavanje kupaca".

Odbrana diplomskog rada - Jakov Mitrović - 2016270486

Dana 17.05.2024. u 11:30, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Jakov Mitrović, broj indeksa 2016270486, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Web prodavnica za foto opremu".

Odbrana diplomskog rada - David Šegrt - 2020271521

Dana 17.05.2024. u 11:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student David Šegrt, broj indeksa 2020271521, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb kolačići".

Odbrana diplomskog rada - Vukašin Kujundžić - 2019370348

Dana 21.05.2024. u 15:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vukašin Kujundžić, broj indeksa 2019370348, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj verbalne i neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju".

Univerzitet Singidunum © 2024