117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Dušan Kovanušić - 2020170456

Dana 26.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Kovanušić, broj indeksa 2020170456, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza zadovoljstva potrošača u maloprodaji na primeru maloprodajnog objekta Gradip".

Odbrana diplomskog rada - Dušan Labus - 2019270657

Dana 21.06.2024. u 09:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Labus, broj indeksa 2019270657, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za rad sa zdravstvenim kartonima".

Odbrana diplomskog rada - Ana Ragaji - 2019270418

Dana 21.06.2024. u 09:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ana Ragaji, broj indeksa 2019270418, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza avanturističkih radova kroz Power BI: Istraživanje, vizualizacija i interpretacija podataka".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Dželetović - 2020271131

Dana 12.06.2024. u 12:20, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Dželetović, broj indeksa 2020271131, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "B2C (BUSINESS TO CONSUMER) SAJTOVI, AMAZON".

Odbrana diplomskog rada - Jelena Pantelić - 2019370041

Dana 10.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Jelena Pantelić, broj indeksa 2019370041, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj MICE turizma na primeru MEKST konferencije u Novom Sadu".

Odbrana diplomskog rada - Ivana Čonkić - 2019170579

Dana 12.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ivana Čonkić, broj indeksa 2019170579, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska trgovina u Srbiji i svetu".

Odbrana diplomskog rada - Milica Jeremić - 2018370096

Dana 19.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Jeremić, broj indeksa 2018370096, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički resursi grada Smedereva".

Odbrana diplomskog rada - Anita Bolesnikov - 2019370831

Dana 04.06.2024. u 15:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Anita Bolesnikov, broj indeksa 2019370831, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga uslužnog ambijenta u savremenom hotelijerstvu na primeru hotela "THE QEEN PALACE" Novi Sad".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Vujović - 2018370548

Dana 04.06.2024. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksa Vujović, broj indeksa 2018370548, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijali porodične kuće u podgrađu tvrđave Bač".

Univerzitet Singidunum © 2024