117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Smiljka Marjanović - 2020370335

Dana 11.07.2024. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Smiljka Marjanović, broj indeksa 2020370335, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Mikroorganizmi u hrani - uticaj na bezbednost i kvalitet".

Odbrana diplomskog rada - Anastazija Radulović - 2020170494

Dana 01.07.2024. u 10:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Anastazija Radulović, broj indeksa 2020170494, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ponašanje potrošača na internetu".

Univerzitet Singidunum © 2024