117,0490

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nikola Kočalka - 2016271058

Dana 03.09.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Kočalka, broj indeksa 2016271058, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Marketing putem društvenih mreža - analiza kompanije Nike".

Univerzitet Singidunum © 2024