117,0490

Odbrana diplomskog rada - Srđan Krompić - 2019170109

Dana 27.10.2023. u 11:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Srđan Krompić, broj indeksa 2019170109, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje brendom-studija slučaja kompanija Dior".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024