117,0490

Odbrana diplomskog rada - Milica Grujić - 2019/370170

Dana 24.10.2023. u 13:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Grujić, broj indeksa 2019/370170, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prirodni fenomen cvetanja Tise - resurs za razvoj turizma Novog Bečeja".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Ana Jovancai Stakić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024