117,0490

Odbrana diplomskog rada - Adriana Tepić - 2019/370136

Dana 24.10.2023. u 13:30, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Adriana Tepić, broj indeksa 2019/370136, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Beogradski maraton kao resurs za razvoj sportskog turizma u Beogradu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Ana Jovancai Stakić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024