117,0490

Odbrana diplomskog rada - Mina Cvejić - 2019/370266

Dana 27.10.2023. u 11:45, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Mina Cvejić, broj indeksa 2019/370266, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj travel influensera na ponašanje potrošača u turizmu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024