117,0490

Odbrana diplomskog rada - Luka Šarčević - 2019/370073

Dana 27.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Luka Šarčević, broj indeksa 2019/370073, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Muzički festivali kao pokretači turističkog razvoja: studija slučaja grada Novog Sada i festivala EXIT".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024