117,0490

Odbrana diplomskog rada - Luka Žagar - 2018/270166

Dana 16.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Luka Žagar, broj indeksa 2018/270166, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifikacija i implementacija sistema za podršku upravljanju projektima".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024