117,0490

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Ćurčić - 2018/270735

Dana 16.10.2023. u 12:30, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksandar Ćurčić, broj indeksa 2018/270735, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Agentsko okruženje CarRacing".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024