117,0490

Odbrana diplomskog rada - Dušan Dudarin - 2020/271756

Dana 19.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-103, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Dudarin, broj indeksa 2020/271756, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Softverski sistem za rešavanje magičnog kvadrata baziran na računarskoj viziji".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024