117,0490

Odbrana diplomskog rada - Mirjana Lukić - 2019170329

Dana 24.10.2023. u 12:30, u prostoriji A-401a, na IV spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Mirjana Lukić, broj indeksa 2019170329, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ponašanje potrošača u savremenom okrženju".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ana Jovancai Stakić, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024