117,0490

Odbrana diplomskog rada - Dušan Drinčić - 2018/270871

Dana 26.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Dušan Drinčić, broj indeksa 2018/270871, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga ljudskih resursa u savremenom poslovanju".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • doc. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024