117,0490

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Vujović - 2018370548

Dana 04.06.2024. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Aleksa Vujović, broj indeksa 2018370548, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički potencijali porodične kuće u podgrađu tvrđave Bač".


Članovi komisije:

  • prof. dr Aleksandra Vujko, predsednik komisije
  • prof. dr Nikica Radović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024