117,0490

Odbrana diplomskog rada - Anita Bolesnikov - 2019370831

Dana 04.06.2024. u 15:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Anita Bolesnikov, broj indeksa 2019370831, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga uslužnog ambijenta u savremenom hotelijerstvu na primeru hotela "THE QEEN PALACE" Novi Sad".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Gajić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024