117,0490

Odbrana diplomskog rada - Milica Jeremić - 2018370096

Dana 19.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Jeremić, broj indeksa 2018370096, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Turistički resursi grada Smedereva".


Članovi komisije:

  • prof. dr Aleksandra Vujko, predsednik komisije
  • prof. dr Nikica Radović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024