117,0490

Odbrana diplomskog rada - Ivana Čonkić - 2019170579

Dana 12.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ivana Čonkić, broj indeksa 2019170579, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Elektronska trgovina u Srbiji i svetu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024