117,0490

Odbrana diplomskog rada - Jelena Pantelić - 2019370041

Dana 10.06.2024. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Jelena Pantelić, broj indeksa 2019370041, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj MICE turizma na primeru MEKST konferencije u Novom Sadu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Slavko Alčaković, predsednik komisije
  • prof. dr Ana Jovancai Stakić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024