117,0490

Odbrana diplomskog rada - Stefan Dželetović - 2020271131

Dana 12.06.2024. u 12:20, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Dželetović, broj indeksa 2020271131, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "B2C (BUSINESS TO CONSUMER) SAJTOVI, AMAZON".


Članovi komisije:

  • prof. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024