117,0490

Odbrana diplomskog rada - Nikola Nikić - 270578/2015

Dana 07.07.2022. u 11:15, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Nikić, broj indeksa 270578/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "ReactToMusic App".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024