117,0490

Odbrana diplomskog rada - Ksenija Bošnjak - 370414/2018

Dana 13.07.2022. u 14:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Ksenija Bošnjak, broj indeksa 370414/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prisustvo alergena u upakovanim poslastičarskim proizvodima ".


Članovi komisije:

  • prof. dr Gordana Nikić, predsednik komisije
  • prof. dr Jovanka Popov Raljić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024