117,0490

Odbrana diplomskog rada - Srđan Pavlović - 2017103571

Dana 21.07.2022. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Srđan Pavlović, broj indeksa 2017103571, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primene interne revizije u detektovanju i prevenciji rizika prevare".


Članovi komisije:

  • prof. dr Miloš Stojmenović, predsednik komisije
  • prof. dr Mile Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024