117,0490

Odbrana diplomskog rada - Vladan Vidaković - 2015/270424

Dana 16.03.2023. u 15:00, u prostoriji A-202, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vladan Vidaković, broj indeksa 2015/270424, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izrada veb trgovine u Wordpress okruženju".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024