117,0490

Odbrana diplomskog rada - Nataša Pažin - 2019/370557

Dana 22.03.2023. u 12:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Nataša Pažin, broj indeksa 2019/370557, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kulturološki šokovi u turizmu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Danijel Pavlović, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024