117,0490

Odbrana diplomskog rada - Vladimir Čokorilo - 2017270512

Dana 10.03.2023. u 10:00, u prostoriji A-301, na III spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Vladimir Čokorilo, broj indeksa 2017270512, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Geolocation Game".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024