117,0490

Odbrana diplomskog rada - Uroš Žugić - 2022/271796

Dana 21.07.2022. u 11:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Uroš Žugić, broj indeksa 2022/271796, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Orkestracija mikroservisa i kontejnera u Kubertesu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • doc. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024