117,0490

Odbrana diplomskog rada - Milica Frljanović - 2019/370018

Dana 30.08.2023. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Frljanović, broj indeksa 2019/370018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motivacija turista u kulturnom turizmu na primeru Sremskih Karlovaca".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivica Terzić, predsednik komisije
  • prof. dr Ivana Brdar, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024