117,0490

Odbrana diplomskog rada - Tamara Davidović - 2019/270996

Dana 04.08.2023. u 11:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Tamara Davidović, broj indeksa 2019/270996, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj i implementacija Web aplikacije za rukometne sudije u Rukometnom savezu Srbije".


Članovi komisije:

  • doc. dr Milan Paroški, predsednik komisije
  • prof. dr Đorđe Obradović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024