117,0490

Odbrana diplomskog rada - Andrea Gnjatović - 2018270184

Dana 05.09.2023. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Andrea Gnjatović, broj indeksa 2018270184, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Društvene mreže studija slučaja brenda Nike".


Članovi komisije:

  • prof. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024