117,0490

Odbrana diplomskog rada - Milica Rackov - 2022370471

Dana 13.09.2023. u 11:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Milica Rackov, broj indeksa 2022370471, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga države u razvoju turizma-uloga Autonomne Pokrajine Vojvodine".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Tijana Radojević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024