117,0490

Odbrana diplomskog rada - Filip Carić - 2018270291

Dana 04.09.2023. u 13:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Filip Carić, broj indeksa 2018270291, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza eTrgovine na društvenim mrežama i primer kreiranja poslovne stranice".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • doc. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024