117,0490

Odbrana diplomskog rada - Predrag Radak - 2019270487

Dana 04.09.2023. u 14:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Predrag Radak, broj indeksa 2019270487, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija onlajn trgovine -Bekend".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • doc. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024