117,0490

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Katava - 2019270089

Dana 04.09.2023. u 14:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nemanja Katava, broj indeksa 2019270089, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Veb aplikacija onlajn trgovine Frontend".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • doc. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024