117,0490

Odbrana diplomskog rada - Katarina Radovanović - 2019370519

Dana 12.09.2023. u 13:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Katarina Radovanović, broj indeksa 2019370519, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Deklarisanje nutritivnih alergena u ponudi jela restorana "Ambasador"u Kragujevcu".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Jpovanka Popov-Raljić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024