117,0490

Odbrana diplomskog rada - Nemanja Nakomčić - 2017/270452

Dana 05.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nemanja Nakomčić, broj indeksa 2017/270452, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Projektovanje i izrada informacionog sistema rodoslova".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • prof. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024