117,0490

Odbrana diplomskog rada - Branko Milovanović - 2019/270690

Dana 05.10.2023. u 14:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Branko Milovanović, broj indeksa 2019/270690, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Aplikacija za zapošljavanje - Angažuj me".


Članovi komisije:

  • prof. dr Đorđe Obradović, predsednik komisije
  • prof. dr Milan Paroški, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024