117,0490

Odbrana diplomskog rada - Jovan Đorđević - 2020/370498

Dana 28.09.2023. u 13:00, u prostoriji A-102, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Jovan Đorđević, broj indeksa 2020/370498, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj dodatih aditiva na senzorski kvalitet poslastičarskih proizvoda".


Članovi komisije:

  • prof. dr Jelena Gajić, predsednik komisije
  • prof. dr Jovanka Popov-Raljić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024