117,0490

Odbrana diplomskog rada - Dunja Milošević - 2019/270965

Dana 24.10.2023. u 12:00, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, studentkinja Dunja Milošević, broj indeksa 2019/270965, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Računarski sistemi".


Članovi komisije:

  • prof. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024