117,0490

Odbrana diplomskog rada - Nikola Čupić - 2020/271014

Dana 24.10.2023. u 12:20, u prostoriji A-201, na II spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Nikola Čupić, broj indeksa 2020/271014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Analiza i poređenje tehnologija klaud računarstva - Microsoft Azure i Amazon EC2".


Članovi komisije:

  • prof. dr Saša Adamović, predsednik komisije
  • prof. dr Marko Šarac, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2024